Сургалтын орчин

Манай сургуульд нийт 33 хичээлийн анги танхим (үүнд байгалийн ухааны, зургийн болон компьютерийн лабораториуд орно); бага ангийн ба дунд ангийн биеийн тамирын 2ш заал; урлаг заал ба дугуйлангийн хөгжүүлэх өрөөнүүд байгаа. Мөн сургуулийн номын сан, цайны газар, өдөр өнжүүлэх бүлгээр үйлчилж байна.