Сургуулийн журмууд


UPCOMING EVENTS

Сургуулийн журмууд

Доорх линк дээр дарж уншина уу.
Элсэлтийн журам Монгол Англи
Академийн үнэнч байдлын тухай журам Монгол Англи
Үнэлгээний журам Монгол Англи
Хэлний тухай журам Монгол Англи
Тусгай боловсролын тухай журам Монгол Англи

Сургуулийн гарын авлагууд

АйБи Диплом хөтөлбөр:
Сурагчдад зориулсан КАС-н тухай гарын авлага Монгол Англи
Эцэг эхэд зориулсан КАС-н тухай гарын авлага Монгол Англи
Судалгааны эссе-ний гарын авлага Монгол Англи