Бидний түүх

Бидний түүх

Сургуулийн 4 давхар хойд өргөтгөл ашиглалтад орж, 850 хүүхэд хүлээн авах чадалтай болов.

2017

Ай Би Диплом Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэв.

2016

Нийслэлийн тэргүүний сургууль болов.

2012

БШУЯ-ны харьяа Боловсролын үнэлгээний төвийн Батламж, цом

2012

БШУЯ-ны харьяа Боловсролын хүрээлэн “Өргөмжлөл”

2012

“Нийслэлийн тэргүүний үйл ажиллагаатай төрийн бус өмчийн сургууль”

2011

ТОП-20 Менежменттэй сургууль

2010

Нийслэлийн тэргүүний үйл ажиллагаатай сургууль

2009

Сүхбаатар дүүргийн тэргүүний сургууль

2007

“Боловсролын гавъяат үйлстэн” хамт олон

2005

Шинэ үе бүрэн дунд сургууль байгуулагдав.

2003