Элсэлтийн шалгалт

Шинэ үе сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 2 удаа доорх өдрүүдэд авна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ (хураамж – 30,000 төгрөг):

2018 оны 04 сарын 20-ны өдөр 15:00 цагт
2018 оны 05 сарын 11-ны өдөр 15:00 цагт

Жич: Энэхүү шалгалтанд хүүхдээ оруулахын тулд бүх сурагчид ЦАХИМ БҮРТГЭЛ-ээр урьдчилан бүртгүүлж, элсэлтийн хураамж болох 30,000 төгрөгийг шалгалтын өдөр ирэхдээ тушаана.

1-р ангийн хүүхдүүд манай сургуулийн Бэлтгэл сургалтанд хамрагдсан бол элсэлтийн шалгалтын хураамж болох 30,000 төгрөгийг төлөх шаардлагагүй.