Цахим бүртгэл

Манай сургуулийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн бүртгэл дууссан. Ирэх жилийн бүртгэл 2019 оны 3-р сард нээгдэнэ.