Сургалтын төлбөр

2017-2019 хичээлийн жилийн хугацаан дахь 1 жилийн сургалтын төлбөр:

БАГА АНГИ – 4,200,000 төг.
ДУНД АНГИ – 4,400,000 төг.
АХЛАХ АНГИ – 4,600,000 төг.

  • 2 хүүхэд сурч байгаа тохиолдолд бага хүүхдийн сургалтын төлбөрийг 15% хөнгөлнө.
  • 3 хүүхэд сурч байгаа тохиолдолд бага хүүхдийн сургалтын төлбөрийг 20% хөнгөлнө.
  • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд сурч байгаа тохиолдолд бага хүүхдийн сургалтын төлбөрийг 25% хөнгөлнө.

Хичээл тус бүрээр улсын төрөлжсөн олимпиадад дүүрэг, хот, улс, олон улсад амжилт үзүүлсэн тохиолдолд эдлэх хөнгөлөлтийг хичээлийн эхэнд эцэг эхтэй байгуулах гэрээгээр зохицуулна.

Мөн урлаг, спорт, оюуны спортоор улс, олон улсын хэмжээний онцгой амжилт гаргасан тохиолдолд сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, тухай бүрт нь хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Манай сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн бүх хүүхэд суудал хадгалах төлбөр болох 1,000,000 /нэг сая/ төгрөгийг сургуулийн дансанд 2018 оны 06-р сарын 30-ны дотор төлнө.

Хүлээн авах банк: ХААН Банк
Хүлээн авах данс: 5003966688
Хүлээн авагч: Шинэ үе сургууль
Гүйлгээний утга: Сурагчийн нэр, анги