Хагас жилийн үр дүнгийн үнэлгээ

Loading Events

« All Events

Хагас жилийн үр дүнгийн үнэлгээ

12/17 - 12/21

БСШУС Яамны 2018 оны 06-р сарын 29-ны А/425 тоот тушаалын дагуу шалгуурт суурилсан үр дүнгийн үнэлгээг зохион байгуулна. Энэ нь аман болон бичгийн шалгалт, сорил, туршилт, судалгааны ажил, тайлан, төсөлт ажил, илтгэл, эссе, бүтээл, биечлэн хийж гүйцэтгэх зэрэг хэлбэрээр явуулна.

Details

Start:
12/17
End:
12/21