Education City

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН ЦАГ (БАГА АНГИ)

Манай сургууль 2016 оны 9-р сараас эхлэн Education City онлайн хичээлийг бага ангийн Англи хэлний сургалтын хөтөлбөртөө оруулан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөр нь Англи хэл, Англи уран зохиол, математик, компьютер, байгалийн ухаан гэсэн 5 хичээлийн агуулгын хүрээнд Англи ба Уэльсийн үндэсний сургалтын хөтөлбөр болон олон улсын АйБи хөтөлбөрийн стандартанд нийцсэн 9000 гаруй онлайн хичээлтэй.

Хичээл бүр үнэлгээтэй
Зөв хариулт бүр тайлбартай
Гэртээ бие даан хийх дасгал ажлуудтай
Хүүхдийн хэлний ялгавартай түвшин бүрт тохирох агуулгатай