Үйлчилгээ

Тодорхойлолт (дүнгийн жагсаалт)

Сурагч, эцэг эхүүд ямар нэгэн албан тоот авахыг хүсвэл 1 ажлын өдрийн өмнө сургуулийн бичиг хэрэгт хүсэлтээ гаргана.


БИЧИГ ХЭРЭГ:

Ажлын цаг: 9:00 – 17:00
Утас: 99177872
Имэйл хаяг: tugsmaa@shineue.edu.mn