Сургуулийн автобус

2017-2018 ОНЫ МАРШРУТ:

Манай сургуулийн автобус 10 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ий өдөр хүртэл хүүхдийг “гэрээс сургууль руу хүргэх” 1 чиглэлтэй үйлчилдэг. Бүртгэх хүүхдийн тоо хязгаартай тул сургуулийн автобусанд суух хүүхдүүд 9 сарын 15-ны дотор бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлсэн хүүхдүүд хаанаас, хэдэн цагт авахуулахаа автобусны жолоочтой тохирно.


ТӨЛБӨР

1 жилийн төлбөр (10 сарын 1-ээс 5 сарын 1) – 400,000 төг.

Хүлээн авах банк: ХААН Банк
Хүлээн авах данс: 5003966688
Хүлээн авагч: Шинэ үе сургууль
Гүйлгээний утга: Автобусны төлбөр – сурагчийн нэр, анги