card

Олон улсын Кембриж хөтөлбөр

Олон улсын Кембриж хөтөлбөр

Кембрижийн хөтөлбөр нь дэлхийн 160 орны 10,000 сургуульд хэрэгждэг 5-19 насны сурагчдад зориулагдсан хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр нь Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary /IGCSE/, Cambridge Advanced (AS/A) гэсэн 4 үндсэн түвшинтэй бөгөөд манай сургуулийн хувьд тус хөтөлбөрийн Cambridge Lower Secondary, IGCSE болон AS/A түвшний сургалтыг удирдан зохион байгуулах албан ёсны эрхтэй юм.

Дэлгэрэнгүй