card

Сурагчдын сонирхлын клубийн сургалтууд нь тэдний хөгжүүлэхийг хүссэн ур чадварууд дээр тулгуурлан явагддаг төлбөртэй сургалтууд юм.


 

Сурагчдын сонирхлын клуб

Сурагчдын сонирхлын клубийн сургалтууд нь тэдний хөгжүүлэхийг хүссэн ур чадварууд дээр тулгуурлан явагддаг төлбөртэй сургалтууд юм.