card
/

Сургуулийн үйл ажиллагаа

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ТАНИЛЦУУЛГА

“Шинэ Үе” сургууль нь үндэсний хэв шинжээ хадгалсан олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч анхны Монгол сургууль юм.

“Шинэ Үе” сургууль нь математик, англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулахын зэрэгцээ бусад бүх хичээлийг олон улсын стандарттай хослуулан өндөр түвшинд судалдаг. 2016 оны 7-р сараас эхэлж олон улсын бакалавриат диплом хөтөлбөрийн горилогч сургууль болж, 2018-2019 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл

But in certain circumstances and owing to the claims of duty or the obligations of business it will frequently occur that pleasures have to be repudiated and annoyances accepted.

МАГАДЛАН ИТГЭМЖИЛСЭН олон улсын байгууллагууд

Тоон үзүүлэлт


Шинэ зууны суутнууд 

"

-ээс


Сургалтын орчин