1 дүгээр ангийн ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ эхэллээ

2022-2023 оны хичээлийн жилийн 1 дүгээр ангийн ЭЛСЭЛТИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ-д бүртгүүлэх: http://shineue.edu.mn/form