Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд амжилттай хамрагдах талаар уулзалт-яриа

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудад тэнцсэн "Шинэ Үе" сургуулийн 2021 оны төгсөгч Г.Маргад 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр X-XII ангийн сурагчдад "Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хэрхэн амжилттай хамрагдах талаар уулзалт-яриа" хийлээ.


 


"Шинэ Үе" сургуулийн хамт олны өмнөөс Маргаддаа талархал илэрхийлье.