card

Элсэлт

Сургалтын төлбөр

2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр:

ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

Элсэлтийн журам

Цахим бүртгэл

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн 11-р ангид элсэгчийн цахим бүртгэлийн хуудас

Нэмэлт бүртгэл явагдах хугацаа: 2021.08.03 - 2021.08.16 Холбоо барих утас: (+976) 8800 2356 Имэйл: bulgan@shineue.edu.mn

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн хичээл сонголтын цахим маягт

Сонгох заавар: Сурагч бүр IB DP хөтөлбөрийн 6 хичээл сонгоно. Бүлэг бүрээс 1 хичээл сонгох ёстой. Та Дээд түвшний (HL) 3 хичээл, Стандарт түвшинд (SL) 3 хичээл сонгох эсвэл HL дээр 4, SL дээр 2 хичээл сонгох боломжтой.