card

Элсэлт болон сургалтын төлбөр

Цахим бүртгэл

2022-2023 оны хичээлийн жилийн НЭГДҮГЭЭР ангийн элсэлтийн бүртгэл

Бүртгүүлэхийн тулд gmail хаягаараа нэвтрэх шаардлагатай бөгөөд урьдчилан дараах зүйлсийг бэлтгэнэ үү. 1. Хүүхдийн цээж зураг(файлаар) 2. Хүүхдийн шүлэг(өгүүллэг, үлгэр) уншиж буй 2 минутын бичлэг.

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн 11-р ангид элсэгчийн цахим бүртгэлийн хуудас

Нэмэлт бүртгэл явагдах хугацаа: 2021.08.03 - 2021.08.16 Холбоо барих утас: (+976) 8800 2356 Имэйл: bulgan@shineue.edu.mn

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн хичээл сонголтын цахим маягт

Сонгох заавар: Сурагч бүр IB DP хөтөлбөрийн 6 хичээл сонгоно. Бүлэг бүрээс 1 хичээл сонгох ёстой. Та Дээд түвшний (HL) 3 хичээл, Стандарт түвшинд (SL) 3 хичээл сонгох эсвэл HL дээр 4, SL дээр 2 хичээл сонгох боломжтой.

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Элсэлтийн журам

Сургалтын төлбөр

2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр:

ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ