card

Олон улсын хөтөлбөр

“Шинэ Үе” сургууль нь анх 2016 онд олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийн горилогч сургууль болсон бөгөөд 2018 онд "IB World School"-ын эгнээнд элсэн орж, олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөр явуулах эрхтэй болсон. Бид 2018 онд 7 сурагч, 2019 онд 6 сурагч, 2020 онд 23 сурагч, 2021 онд 18 сурагч тус тус элсүүлээд байна. 2018 оноос хойш хоёр дахь төгсөлтөө 100% дипломтой төгсгөсөн амжилттай байна.
Кембрижийн хөтөлбөр нь дэлхийн 160 орны 10,000 сургуульд хэрэгждэг 5-19 насны сурагчдад зориулагдсан хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр нь Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary /IGCSE/, Cambridge Advanced (AS/A) гэсэн 4 үндсэн түвшинтэй бөгөөд манай сургуулийн хувьд тус хөтөлбөрийн IGCSE болон AS/A түвшний сургалтыг удирдан зохион байгуулах албан ёсны эрхтэй юм.

Кембрижийн хөтөлбөр нь дэлхийн 160 орны 10,000 сургуульд хэрэгждэг 5-19 насны сурагчдад зориулагдсан хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр нь Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary /IGCSE/, Cambridge Advanced (AS/A) гэсэн 4 үндсэн түвшинтэй бөгөөд манай сургуулийн хувьд тус хөтөлбөрийн IGCSE болон AS/A түвшний сургалтыг удирдан зохион байгуулах албан ёсны эрхтэй юм.


Кембриж хөтөлбөрийн онцлог:

 • Сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон (5-19 насны сурагчдад зориулагдсан).
 • Багш, сурагч тасралтгүй суралцан мэдлэг, боловсролоо байнга дээшлүүлэх боломжтой.
 • 150 жилийн түүхтэй. Дэлхийн 160 орны 10000 сургуульд хэрэгждэг.
 • Харвард, Оксфорд, Кембриж, MIT гэх мэт дэлхийн 1500 гаруй их дээд сургууль, Кембрижийн хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрч тухайн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн сурагчид дараагийн шатны сургууль болон амьдралд сайн бэлтгэдэг хэмээжээ. /Cambridge International survey of admissions officers, 2018/ Бид Cambridge Upper Secondary буюу IGCSE хөтөлбөрийг 9-р ангийн сурагчиддаа зориулан 2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлж эхлээд байна. Кембриж IGCSE хөтөлбөр нь дараах чиглэлээр суралцагчдын мэдлэг, ойлголт, ур чадварыг хөгжүүлдэг. Үүнд:
 • Тухайн сэдвийн агуулгыг эзэмшүүлэх
 • Мэдлэг, ойлголтоо шинэ болон танил нөхцөл байдалд ашиглах
 • Судалгаа хийх
 • Өөрчлөлтөд уян хатан хандаж, түргэн дасан зохицох чадвар олгох
 • Англи хэл дээр ажиллаж, харилцах
 • Соёлын талаарх ойлголт дээшилж, бусдын соёлд хүндэтгэлтэй ханддаг болох чадвар дээшлэх гэх мэт

Манай сургууль яагаад Кембрижийн олон улсын суурь боловсролын ерөнхий гэрчилгээний хөтөлбөр (Cambridge IGCSE programme) хэрэгжүүлж эхлэхээр болсон бэ?

Сургуулийнхаа эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх үүднээс бид 2016 онд олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийг горилогч сургууль болж, 2018 оноос эхлэн тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн өдгөө хоёр төгсөлтийг амжилттай удирдан зохион байгуулж сурагчид маань 100% дипломын болзлыг ханган гадаад, дотоодын их дээд сургуулиудад тэтгэлэгтэйгээр суралцаж байна. Ийнхүү сурагчдадаа илүү их боломжийг эртнээс олгохоор бид 2021-2022 оны хичээлийн жилд 9-р ангидаа Кембрижийн олон улсын суурь боловсролын ерөнхий гэрчилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ.


Кембриж IGCSE хөтөлбөрийн хүрээнд манай сургуулийн санал болгож байгаа хичээлүүд:

 • Бүлэг I: Хэл

  • Англи хэл
  • Хятад хэл
  • Франц хэл
 • Бүлэг II: Хүмүүнлэгийн болон Нийгмийн ухаан

  • Социологи
  • Газарзүй
 • Бүлэг III: Шинжлэх ухаан

  • Хими
  • Биологи
  • Физик
 • Бүлэг IV: Математик

  • Математик
 • Бүлэг V: Бүтээлч ба Техникийн чадвар

  • Дэлхийн хэтийн төлөв

Сурагчид маань 12-р ангиа төгсөхдөө ямар давуу талуудтай болох вэ?

Зүүн өмнөд Азийн орнуудад түгээмэл нэвтрээд байгаа холимог хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр манай сурагчид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшиж, дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц мэдлэг чадвартай болох юм. Түүнчлэн сурагчид маань төгсөхдөө олон улсын бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, Монгол улсын ЕБС-ийн суурь болон бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, IB дипломтой төгсөхөөс гадна Кембриж болон IB дипломын хөтөлбөрийн шалгалтын оноогоо ЭЕШ-д дүйцүүлэн тооцуулах боломжтой болно.

Олон улсын хөтөлбөрийн гарын авлага, журам үзэх