card

Сургалтын хөтөлбөр

Бага ангид

I анги

I анги

1-р ангиас эхлэн шинэчилсэн цөм хөтөлбөр дээр нэмээд англи хэл ба математик сонгон хичээл үзнэ.

III анги

III анги

3-р ангиас эхлэн ерөнхий шинжлэх ухааны хичээлийг гадаад багш англи хэл дээр заана.

IV анги

IV анги

4-р ангиас мэдээлэл технологийн хичээл орно.

Дунд , ахлах ангид

Кембриджийн олон улсын дунд боловсролын ерөнхий гэрчилгээний хөтөлбөр

Кембриджийн олон улсын дунд боловсролын ерөнхий гэрчилгээний хөтөлбөр

Бид энэ хичээлийн жилд олон улсын "Кембриджийн олон улсын дунд боловсролын ерөнхий гэрчилгээний хөтөлбөр"-ийг 9-р ангиас эхлэн хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөр

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөр

Олон улсын бакалавриат дипломын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хоёр удаагийн төгсөлтөө 100% амжилттай хийлээ.