Хилийн чанадад байгаа монгол хүүхдийн үндэсний хэл, соёл, боловсролын асуудлын талаар хэлэлцүүлэг

2021 оны 11 дүгээр сарын 19-нд Монгол улсын Гадаад Харилцааны Яам, Монгол улсын Соёлын Яам, Хилийн чанад дахь Монголчуудын зөвлөл НҮТББ хамтран зохион байгуулсан “ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ СОЁЛЫН БОЛОВСРОЛ” хэлэлцүүлэгт манай сургуулийн бага боловсролын сургалтын менежер Ц.Энхтуяа оролцлоо.