Бүжгийн дугуйлан

“ШИНЭ ҮЕ” СУРГУУЛИЙН БҮЖГИЙН ДУГУЙЛАНГИЙН  ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР-ийг танилцуулж байна.