12-р АНГИЙН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛД

"Шинэ Үе" сургуулийн багш нар маань ЭЕШ-д бэлтгэж байгаа сурагчдынхаа идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, шалгалтаа амжилттай өгөхөд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "НЭГ БАГШ - НЭГ СУРАГЧ" аяныг санаачлан зохион байгуулж байна.

Сурагчид та бүхэн багш нартайгаа идэвхтэй хамтран ажиллаарай.