СУРАГЧИЙН ХӨГЖИЛ - ШАТАР

Хүүхэд залуучуудын дунд шатрын спортыг сурталчлан таниулах, тэдний авьяас билгийг нээн хөгжүүлж, ирээдүйн мастеруудыг бэлтгэх зорилгоор 2022-2023 оны хичээлийн жилд шатрын дугуйланг шатрын спортын мастер Б.Ариунбүүвэй, хүүхдийн ордны шатрын багш С.Баясгагч нар удирдан хичээллүүлсэн. Сургалтад бага ангийн 180 орчим суралцагч хамрагдсан ба тайлант тэмцээнд 62 суралцагч оролцон, 7 өрөг тойргоор тоглож сурсан, мэдсэнээ үе тэнгийн найз нөхөд болон эцэг эх, асран хамгаалагчдадаа тайлагналаа.

Шатрын спортоор хичээллэснээр хүүхдийн сэтгэн бодох, эргэцүүлэн тунгаах, хариу үйлдлийг урьдчилан таамаглах зэрэг олон талт бүтээлч сэтгэлгээний чадварыг хөгжүүлдэг.

Энэ хичээлийн жилд шатрын сургалт орсон багш нар болон идэвхтэй хамрагдсан сурагчдадаа баярлалаа.