СУРАГЧИЙН ХӨГЖИЛ

Сургуулийн өсвөрийн улаан загалмайн нийгэмлэгийн гишүүн сурагчдад зориулан сургуулийн эмч Г.Наранжаргал болон эрүүл мэндийн багш Б.Буянзаяа нар анхан шатны тусламж үзүүлэх сургалтыг 2 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулан, сургалтад бүрэн хамрагдсан сурагчдад "гэрчилгээ" олгов.

Цаашид сурагчид маань сургууль дээрээ өсвөрийн улаан загалмай нийгэмлэгийн анхан шатны хороо байгуулан тэргүүн, дэд тэргүүн, нарийн бичгийн дарга, бүлгийн ахлагч нараа өөрсдөө сонгон шалгаруулж 6-11 дүгээр ангийн бүлгүүд хамтран ирэх хичээлийн жил нийгэмд тустай сайн дурын ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Өсвөрийн улаан загалмайн анхан шатны тусламжийн сургалтад амжилттай хамрагдан гэрчилгээгээ гардан авсан онцгой гишүүн сурагчид болон эцэг эх, асран хамгаалагчдадаа халуун баяр хүргэе!

Сайн үйлсийн аянд нэгдэн үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг гаргаж байгаа 6-11р ангийн 138 сурагчдадаа сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье!