ЭРДМИЙН БАЯР

Манай сургуулийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн ЭРДМИЙН БАЯР-ын үйл ажиллагаа амжилттай явагдлаа.

Энэ хичээлийн жил 5, 9, 12р ангийн 11 бүлгийн 300 орчим сурагчид бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн эрдмийн баяраа бахдалтайгаар тэмдэглэлээ.

Нийт төгсөж буй сурагчдадаа, эцэг эх, асран хамгаалагч, сургуулийн удирдлага, багш нартаа амжилт бүтээл, аз жаргал сайхан бүхнийг хүсье.