9-12-р ангийн сурагчдын анхааралд

2021/10/15-ны өдөр зохион байгуулсан "Зорилго, төлөвлөгөө" сургалтад хамрагдаж амжаагүй сурагч болон эцэг эх, асран хамгаалагчдын хүсэлтээр уг сургалтаа маргааш буюу 2021.10.22-ны Баасан гарагийн 19:00 цагт зохион байгуулахаар боллоо.

Сургалтын сэдэв: "Зорилго, төлөвлөгөө"

Ерөнхий агуулга: Зорилгоо тодорхойлох, төлөвлөгөө гаргах, биелүүлэх, хянах болон хүслийн самбар хийх аргачлал

Хамрах хүрээ: "Шинэ Үе" сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчид

Хүлээгдэж буй үр дүн: Сурагчид зорилгоо нарийн тодорхойлж, системчлэн ангилах аргад суралцаж, төлөвлөх чадвар сайжирна, өдөр тутамдаа төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, хэрэгжилтээ хянах арга барилд суралцана.

Тус сургалтаар хүүхэд нэг бүр "МӨРӨӨДЛИЙН САМБАР" бүтээж, өгөгдсөн номыг уншина.

Сургалт явагдах холбоос:

https://meet.google.com/aoe-qnez-jnc...