СУРАГЧИЙН ХӨГЖИЛ - ХЯТАД ХЭЛ

Гадаад хэлний сарын ажлын хүрээнд Кембриж болон АйБи 9-11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд Хятад хэлний тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээн анги бүрд 2 үе шаттай явагдсан.

9 дүгээр ангиудын хувьд

  • Нэгдүгээр үе 《Ханз таньж унших уралдаан》
  • Хоёрдугаар үе 《Ханз бичих уралдаан》

10 дугаар анги болон 11 дүгээр ангиудад

  • Нэгдүгээр үе 《Ханз хараад өгүүлбэр зохиох уралдаан》
  • Хоёрдугаар үе 《Ханз бичих уралдаан》-д анги хамт олноороо идэвхтэй оролцлоо.