МЭДЭЭЛЭЛ

Сургуулийн орчинд гарах гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалтад манай сургуулийн 77 багш хамрагдлаа.

Сургалтыг амжилттай явуулсан Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тасгийн ахлагч Д.Лхагвасүрэн болон хүүхдийн байцаагч Ө.Уянга нартаа талархал илэрхийлье.